Comunicat de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes davant la negativa del transvasament des del pantà de Siurana

Davant la negativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural d’autoritzar el transvasament de 0,6 hm³, previst a l’abril, des del pantà de Siurana al de Riudecanyes, la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes argumenta que:

  • L’embassament de Siurana ha estat alguna vegada en cotes més baixes i no s’ha produït cap impacte mediambiental. L’any 2000 van quedar 300.000 m³ i no es va morir cap peix ni hi va haver cap impacte mediambiental.
  • L’òrgan que ho ha decidit, es possible, que no en tingui competències. Ni es la seva conca ni s’ha declarat l’estat d’alerta de la conca.
  • L’agricultura també es medi ambient i és la que ens produeix els aliments. Fets com aquests aboquen a la desaparició de l’agricultura a les nostres comarques, ja molt castigades per la greu crisi de preus tant de l’avellana com de l’oliva.
  • L’agricultura manté el nostre país net i ordenat, contribueix a esborrar la petjada de CO2, redueix el risc d’incendis, genera aliments de quilòmetre zero, fixa gent al territori,  i crea ocupació i riquesa, entre moltes altres coses.
  • Del sector primari en depenen moltes industries agroalimentàries que es veuran afectades per una menor producció i qualitat dels mateixos productes. Tenim una avellana i un oli amb DO, que han guanyat nombrosos premis tan estatals com internacionals.
  • L’aigua que surt de l’embassament de Siurana surt pels desguassos de fons, per tant és l’aigua menys oxigenada, i el sòl es un depurador natural de l’aigua.
  • La Comunitat de Regants no desistirà per tots els mitjans de defensar els seus drets i buscar les solucions d’urgència pertinents per tal que no s’hagi de suspendre el reg, cosa que passaria, si no es troba cap solució el proper 15 d’agost, quedant dues setmanes encara de la temporada de reg. Una temporada que ja es va veure retallada en la seva dotació en un 60% i que es va dissenyar d’acord amb la Comissió de Desembassaments i la Resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua de 27 de maig de 2022.
  • Dins els 15 dies atorgats per la Comissió de Seguiment de la Sequera, la Comunitat de Regants presentarà al·legacions.