Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 29-09-2020 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 208.04 219.50 1.758 5.322 33.0
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.853 17.539 73.3

Tendències