Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 20-02-2019 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.79 219.50 4.730 5.322 88.9
Siurana 476.36 485.90 6.332 12.217 51.8
Sistema 11.063 17.539 63.1

Tendències