Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 18-01-2020 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 207.27 219.50 1.609 5.322 30.2
Siurana 480.36 485.90 8.509 12.217 69.6
Sistema 10.118 17.539 57.7

Tendències