Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 19-09-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 204.03 219.50 1.059 5.322 19.9
Siurana 470.11 485.90 3.722 12.217 30.5
Sistema 4.781 17.539 27.3

Tendències