Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 18-04-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 217.38 219.50 4.588 5.322 86.2
Siurana 476.52 485.90 6.412 12.217 52.5
Sistema 10.999 17.539 62.7

Tendències