Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 10-04-2020 a les 06:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.53 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 484.11 485.90 10.927 12.217 89.4
Sistema 16.249 17.539 92.6

Tendències