Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 04-07-2020 a les 08:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 218.15 219.50 4.855 5.322 91.2
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 15.950 17.539 90.9

Tendències