Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 24-01-2021 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 205.84 219.50 1.345 5.322 25.3
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.440 17.539 70.9

Tendències