Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 17-11-2019 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.63 219.50 1.487 5.322 27.9
Siurana 478.32 485.90 7.348 12.217 60.1
Sistema 8.835 17.539 50.4

Tendències