Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 08-04-2020 a les 06:02 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 219.53 219.50 5.322 5.322 100.0
Siurana 484.07 485.90 10.899 12.217 89.2
Sistema 16.221 17.539 92.5

Tendències