Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 13-12-2019 a les 08:01 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.79 219.50 1.517 5.322 28.5
Siurana 479.50 485.90 8.006 12.217 65.5
Sistema 9.524 17.539 54.3

Tendències