Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 12-05-2021 a les 08:00 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.80 219.50 1.519 5.322 28.5
Siurana 483.70 485.90 10.644 12.217 87.1
Sistema 12.163 17.539 69.3

Tendències