Cotes Pantans

Cotes Pantans

Actualitzat el dia 25-10-2020 a les 08:03 hores (GMT+1)

Cota Volum (Hm3) Volum (%)
Actual Màxim Actual Màxim Actual
Riudecanyes 206.91 219.50 1.540 5.322 28.9
Siurana 484.35 485.90 11.095 12.217 90.8
Sistema 12.635 17.539 72.0

Tendències