Estructura organitzativa
Junta General

La Junta General està integrada per tots els regants d'acord amb el que estableix l'article 41 de les Ordenances i Reglaments de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Junta de Govern

President: Joan Llaberia i Jové
Vicepresident: Eudald Salvat i Salvat
Vocals: Jaume Gasull i Valldosera
Jordi Llauradó i Bozal
Enric Mas i Torres
Camil Taberna i Tombas

Jurat de Regs

President: Enric Mas i Torres
Vocals titulars: Miquel Domènech i Fusté
Àngel Franquet i Fort
Vocals suplents: Maties Llauradó i Llauradó

Secretaria

Secretari: Miquel Àngel Prats i Fabra

Administració

Administrador: Miquel Àngel Prats i Fabra

Categoria: