Any 2018

Nadal 2017

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d'Any l'oficina romandrà tancada des del dia 27 de desembre de 2017 fins al dia 7 de gener de 2016, ambdós inclosos.

En cas d'avaria o emergència truquin al telèfon de guardia 659 634 585,

L'oficina tornarà ha estar oberta el dilluns dia 8 de gener de 2018 en horari habitual de 9 a 13 h.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 22 de desembre de 2017 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'7 drets de reg :

LOT 1 - 7 dret de reg - Preu de sortida 7.619,64 € (Dipòsit previ 1.523,93 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 27 de novembre de 2017 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 999,01 € (Dipòsit previ 199,80 €).

Disponibilitat d'aigua de reg degut al nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les ordenances, i donada la situació dels embassaments, ha acordat que mentre no variï substancialment el nivell d'aigua disponible als embassaments només es podran demanar 3 hores d'aigua per dret i sempre a compte de la que pugui correspondre en el reg d'estiu de 2018. Així mateix, només es podrà utilitzar la mateixa proporció per a l'aigua de concessió administrativa, és a dir 1/8 de la concessió màxima.

Pàgines