Posicionament de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes com a resposta a les afirmacions realitzades per la Plataforma pel Riu Siurana

La Comunitat de Regants respon a la Plataforma pel Riu Siurana

Reus, 15 de juliol de 2019.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant les afirmacions que realitza la Plataforma pel Riu Siurana, per la compareixença al Parlament de Catalunya en la Comissió de Medi Ambient el passat dia 3 de juliol, manifesta que:

Compareixença de l’administrador de la Comunitat davant la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya.

El passat 3 de juliol va comparèixer Miquel Àngel Prats davant la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya, en representació de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, a petició de la mateixa Comissió per parlar sobre el sistema Siurana-Riudecanyes. La compareixença ha estat una oportunitat per explicar amb detalls que és la Comunitat i quina funció compleix, a més de respondre als diputats dels diferents grups polítics diverses qüestions d’interès.

Avís de maniobres ordinàries a la presa de Riudecanyes

En virtut d’allò establert al punt 4.2.1. del Pla INUNCAT, relatiu a l’avís de maniobres ordinàries de desembassament però amb cabals superiors als ordinaris, els comuniquem que:

Millores en la gestió de l'aigua

La Comunitat de Regants millora la gestió de l'aigua amb una innovadora comporta a l'assut de Siurana.

Reg d'Estiu 2019

La Junta de Govern ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 3 de juny i tindrà una durada de 12 setmanes de 2 hores per dret.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 13 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes d'aigua a disposició.

Pàgines