Nota informativa

NOTA INFORMATIVA

En relació a tota la polèmica amb el riu Siurana, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes vol fer els següents aclariments:

Transparència

En aplicació de la Llei de Transparència, s'ha actualitzat el contingut de l'apartat de Transparència que consta en el nostre web, amb el registre de les Concessions i Obres cedides a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Obres i Concessions administratives.

Nou Jurat de Reg

Arran de la renovació del Jurat de Regs sorgit de la Junta General Ordinària del passat dia 12 de maig de 2017, avui, 19 de juny de 2017, s'ha reunit la Jurat de Regs, i d'acord amb l'article 57 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i article 1 del Reglament del Jurat de Regs, ha près possessió, sent la seva composició de la següent:

Jurat de Regs

Elecció dels nous càrrecs de la Comunitat de Regants

Arran de la renovació de la Junta de Govern sorgida de la Junta General Ordinària del passat dia 12 de maig de 2017, avui, 12 de juny de 2017, s'ha reunit la Junta de Govern, i d'acord amb l'article 52 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i article 4 del Reglament de la Junta de Govern, s'ha procedit a l'elecció dels càrrecs de president, vicepresident i president del Jurat de Regs de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, havent quedat la seva composició de la següent forma:

Finalització d'obres

En data 24 de maig de 2017s'han donat per finalitzades les obres d'Automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada de diferents ramals derivats, compreses dins l'ajut a l'empara de l'ordre ARP/270/2015 de 5 d'agost de 2015.

Pàgines