Nou Jurat de Reg

Arran de la renovació del Jurat de Regs sorgit de la Junta General Ordinària del passat dia 12 de maig de 2017, avui, 19 de juny de 2017, s'ha reunit la Jurat de Regs, i d'acord amb l'article 57 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i article 1 del Reglament del Jurat de Regs, ha près possessió, sent la seva composició de la següent:

Jurat de Regs

Elecció dels nous càrrecs de la Comunitat de Regants

Arran de la renovació de la Junta de Govern sorgida de la Junta General Ordinària del passat dia 12 de maig de 2017, avui, 12 de juny de 2017, s'ha reunit la Junta de Govern, i d'acord amb l'article 52 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i article 4 del Reglament de la Junta de Govern, s'ha procedit a l'elecció dels càrrecs de president, vicepresident i president del Jurat de Regs de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, havent quedat la seva composició de la següent forma:

Finalització d'obres

En data 24 de maig de 2017s'han donat per finalitzades les obres d'Automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada de diferents ramals derivats, compreses dins l'ajut a l'empara de l'ordre ARP/270/2015 de 5 d'agost de 2015.

Oficina tancada

Una vegada finalitzat el termini per sol·licitar l'aigua per aquest reg d'estiu i per tal de poder confeccionar les distribucions de la mateixa, l'oficina romandrà tancada al públic des del dilluns dia 15 de maig de 2017 a les 13 hores fins al dilluns dia 29 de maig de 2017 a les 9 hores.

Proclamació de candidats


PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS A VOCAL DE LA JUNTA DE GOVERN I DEL JURAT DE REGS

Pàgines