Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

Acta mesa de contractació expedient ELOC-2016-0001

Acta de la Mesa de Contractació del dia 16 d'agost de 2016 per a l'Obertura i qualificació sobre B de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Obertura i qualificació del sobre B [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Acta Mesa de Contractació Expedient ELOC-2016-0001

Acta de la Mesa de Contractació del dia 28 de juliol de 2016 per a l'Avaluació del sobre A de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 d'octubre de 2016 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 988,85 € (Dipòsit previ 197,77 €).

Pàgines