Adjudicació provisional. Expedient ELOC-2016-0001

Resolució d'Adjudicació provisional [pdf] de data 24 d'agost de 2016 de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Acta Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

Acta de la Mesa de Contractació del dia 23 d'agost de 2016 per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

Acta mesa de contractació expedient ELOC-2016-0001

Acta de la Mesa de Contractació del dia 16 d'agost de 2016 per a l'Obertura i qualificació sobre B de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Obertura i qualificació del sobre B [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Pàgines