Anunci Subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 19 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.125,90 € (Dipòsit previ 225,18 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 12 de gener de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 3 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.251,80 € (Dipòsit previ 450,36 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 19 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.061,00 € (Dipòsit previ 212,20 €).

Acords Junta General Ordinària

La Junta General Ordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2014 va pendre els següent acords:

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.122,00 € (Dipòsit previ 424,40 €).

Pàgines