Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 6 de novembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 12:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 20 drets de reg dividits en 8 lots:

LOT 1 - 5 drets de reg - Preu de sortida 5.267,50 € (Dipòsit previ 1.053,50 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 29 de setembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'un dret de reg.

Terminis per demanar l'aigua

D'acord amb la circular del reg d'estiu de 2014, el proper dia 15 de setembre s'acaba el termini per sol·licitar l'aigua de la recupació de comandes anul·lades durant la temporada 2013/2014. Cal recordar que el calendari de sol·licituts, d'acord amb el que estableix la circular esmentada és el següent:

Fins el dia 8 de setembre per a regar la setmana del 22 de setembre.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de setembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'un dret de reg.

Constituïda la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants

El passat dijous dia 19 de juny es va realitzar la primera reunió de la junta directiva de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants.

La Junta elegida en l'Acta de Constitució del passat dia 9 de maig a Girona ha quedat de la següent forma:

Pàgines