Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 24 d'abril de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 5 drets de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.095,11 € (Dipòsit previ 219,02 €).

Recomanacions de Reg

Un any més des de l'Oficina del Regant s'envien setmanalment les recomanacions de reg, enguany amb la novetat que mensualment es publica mensualment un butlletí que podreu trobar en el següent enllaç: Butlletí de l'Oficina del Regant

Anunci de subhasta i d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de març de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.045,89 € € (Dipòsit previ 209,18 €).

Anuncis d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 1 de desembre de 2014 es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci de Subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de febrer de 2015 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.125,90 € (Dipòsit previ 225,18 €).

Pàgines