Anunci subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.296,08 € (Dipòsit previ 459,22 €).

Anunci d'alienació per adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 17 de novembre de 2014 es va realitzar diferents subhastes on van quedar diferents lots per adjudicar.

D'acord amb les actes de les subhastes, es procedeix a l'ajudicació directa dels quatre lots no adjudicats de diferents expedients.

Anuncis de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de novembre de 2014 es realitzaran cinc subhastes.

Primera subhasta a les 11:30 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 1 dret de reg dividit en 1 lot:

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 6de novembre de 2014 es va realitzar una subhasta on van quedar 3 lots per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa dels tres lots no adjudicats.

Anuncis de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 10 de novembre de 2014 es realitzaran quatre subhastes.

Primera subhasta a les 12:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 1 dret de reg dividit en 1 lot:

Pàgines