Terminis per demanar l'aigua

D'acord amb la circular del reg d'estiu de 2014, el proper dia 15 de setembre s'acaba el termini per sol·licitar l'aigua de la recupació de comandes anul·lades durant la temporada 2013/2014. Cal recordar que el calendari de sol·licituts, d'acord amb el que estableix la circular esmentada és el següent:

Fins el dia 8 de setembre per a regar la setmana del 22 de setembre.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de setembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'un dret de reg.

Constituïda la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants

El passat dijous dia 19 de juny es va realitzar la primera reunió de la junta directiva de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants.

La Junta elegida en l'Acta de Constitució del passat dia 9 de maig a Girona ha quedat de la següent forma:

Inici de la temporada de reg d'estiu 2014

Aquest dilluns dia 2 de juny comença el reg d'estiu 2014. A l'igual que l'any passat comencem un reg marcat per l'estat dels embassaments, pràcticament al 100 %, i amb l'endarreriment per part de molts regants de l'inici del reg, donada la pluviometria de les últimes setmanes.

Constituïda l'Associació Catalana de Comunitats de Regants

El passat dia 9 de maig es va constituir l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS DE REGANTS en el marc de la II Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya celebrada a Girona.

La nostra Comunitat de Regants n'és una de les Comunitats constituents de l'esmentada associació.

Dins la Junta Directiva hi ha d'haver 2 representants de Girona, 2 representants de Tarragona, 3 representants de Lleida, 1 representant de l'Alt Pirineu, 2 representants de les Terres de l'Ebre, 1 representant de Barcelona i 1 de la Catalunya Central.

Pàgines