Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.122,00 € (Dipòsit previ 424,40 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 12 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 9 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.296,08 € (Dipòsit previ 459,22 €).

Anunci d'alienació per adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el dia 1 de desembre de 2014 es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'ajudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de desembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 2 drets de reg :

LOT 1 - 2 drets de reg - Preu de sortida 2.296,08 € (Dipòsit previ 459,22 €).

Pàgines