CAL POSAR EN VALOR ELS NOSTRES REGADIUS per Ramon Lluis Lletjos i Castells

La societat civil catalana, ha de conèixer els avantatges dels regadius pel benestar i la sostenibilitat del nostre territori.

________________________________________

Estat dels embassaments

Amb les últimes pluges dels dies 30 de març i 3 d'abril passats hem assolit un nivell superior al 90 % de la capacitats dels embassaments. En concret, avui, a Riudecanyes tenim 4,903 Hm³, es a dir un 92,1% de la seva capacitat màxima i a poc més d'1 m de cota per a que es sobreeixeixi, a Siurana tenim 12,061 Hm³, el 98,7% i en el conjunt del Sistema Siurana-Riudecanyes tenim embassats 16,964 Hm³ d'un màxim de 17,540 Hm³, es a dir estem al 96,7% de la capacitat total del sistema.

Convocatòria Junta General Ordinària (abril 2014)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 25 d'abril de 2014 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2013 i aplicació del superàvit.

S'inicia la nova campanya de Recomanacions de Reg

Un any més, el DAAM inicia, mitjançant l'Oficina del Regant, la campanya de Recomanacions de Reg. Podeu accidir a aquestes recomanacions mintjançant l'enllaç http://pantaderiudecanyes.cat/?q=regdar.

Setmanalment anirem publicant les recomanacions que ens vagin arribant des de l'oficina del regant.

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de març de 2013 a la 1 del migdia es procedirà a l’alienació per subhasta d’un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.167,86 € i per a poder participar en la subhasta s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ del 20 % (233,57 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de la subhasta.

Pàgines