Nova APP

Els regants que no reguin en agrupació poden consultar els seus horaris a la nova APP que podeu trobar al Per l'Google Play per android, a l'App Store per IOS o, si no, la podeu cercar com a CRP Riudecanyes.

L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

Segons les dades de l’ACA

L’aigua que Riudecanyes va transvasar del Pantà de Siurana va ser el 39% l’any 2019

  • Les dades que donen els grups ecologistes que el quantifiquen en més del 90% no tenen cap fonament.

Nova nomenclatura de diferents preses

A conseqüència de les millores i automatitzacions dutes a terme últimament, canviaran de nom les següents preses:

Séquia Segona

Desprès de les obres millora i automatització d'una part de la séquia Segona, aquesta torna a estar en servei.

Reg d'Estiu 2020

La Junta de Govern, d'acord amb l'establert a l'article 20 de les Ordenances i a l'empara de l'article 81.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el pròxim dia 8 de juny i tindrà una durada de dotze setmanes de 2 hores per dret.

Pàgines