Inici d'obres. Expedient 2019ELOC0001 - (666/2019)

El dilluns dia 2 de desembre de 2019 és previst que s'iniciïn les Obres compreses de Millora i modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Séquia de Salou (4a fase).

Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de desembre de 2019 es realitzarà una subhasta a les 13.00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'1 dret de reg :

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.021,30 € (Dipòsit previ 204,26 €).

Millores a la Séquia Segona

Com a conseqüència de la millora i automatització d'una part de la séquia Segona, aquesta estarà fora de servei fins a nou avís.

Disponibilitat d'aigua de reg degut al nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les ordenances, i donada la situació dels embassaments, ha acordat que mentre no variï substancialment el nivell d'aigua disponible als embassaments només es podran demanar 6 hores d'aigua per dret i sempre a compte de la que pugui correspondre en el reg d'estiu de 2020. Així mateix, només es podrà utilitzar la mateixa proporció per a l'aigua de concessió administrativa, és a dir 1/4 de la concessió màxima.

Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 29 de novembre de 2019 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.

Pàgines