Anunci de licitació d'obra

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha obert concurs públic de licitació d'obra en tramitació ordinaria i procediment negociat amb publictat que podeu trobar a l'apartat de Licitacions obertes del perfil del contractant.

Anunci d'Adjudicació Directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 20 de juny de 2016 a les 13:00 h es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 13 de juny de 2016 a les 13:45 h es va realitzar una subhasta on va quedar un lot per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa del lot no adjudicat.

Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 13 de juny de 2016 a les 13:00 h es va realitzar una subhasta on van quedar 2 lots per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa dels dos lots no adjudicats.

Nova Estació Meteorològica a les Basses Rodones

Des d'avui, 24 de maig de 2016, està en línea l'estació meteorològica que la Comunitat de Regants té a les Basses Rodones al TM de la Selva del Camp.

A mesura que es puguin anar conectant a la xarxa informàtica pròpia totes les estacions meteorològiques que disposa la Comunitat de Regants, aquestes s'anirant integrant en aquest web

Pàgines