Convocatòria Mesa de Contractació. Expedient ELOC-2016-0001

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Avaluació del sobre A [pdf] de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: