Acta Mesa de Contractació Expedient ELOC-2016-0001

Acta de la Mesa de Contractació del dia 28 de juliol de 2016 per a l'Avaluació del sobre A de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: