Adjudicació definitiva. Expedient ELOC-2016-0001

Resolució d'Adjudicació definitiva [pdf] de data 12 de setembre de 2016 de l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: