Signatura del contracte. Expedient ELOC-2016-0001

En data 30 de setembre de 2016 s'ha signat el contracte [pdf] per a la realització de les obres compreses en l'expedient ELOC-2016-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2016-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Categoria: