Elecció dels nous càrrecs de la Comunitat de Regants

Arran de la renovació de la Junta de Govern sorgida de la Junta General Ordinària del passat dia 12 de maig de 2017, avui, 12 de juny de 2017, s'ha reunit la Junta de Govern, i d'acord amb l'article 52 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i article 4 del Reglament de la Junta de Govern, s'ha procedit a l'elecció dels càrrecs de president, vicepresident i president del Jurat de Regs de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, havent quedat la seva composició de la següent forma:

Junta de Govern

President: Joan Llaberia i Jové
Vicepresident: Eudald Salvat i Salvat
Vocals: Enric Mas i Torres
Josep Maria Cruset i Bages
Jaume Gasull i Valldosera
Jordi Llauradó i Bozal
Camil Taberna i Tombas

Només resta agrair al president sortint, En Josep Maria Salvat i Llaurado, i al vocal i president del Jurat de Regs sortint, N'Anton Marc Caparó i Vidal, la tasca desenvolupada fins al dia d'avui i encoratjar als nous membres de la Junta de Govern, En Jordi Llauradó i Bozal i N'Enric Mas i Torres, tot l'encert en la seva tasca.

Categoria: