Reg d'Estiu 2012

La Junta de Govern ha fixat el Reg Oficial de 2012 en 12 setmanes de dues hores per cada dret de reg, subministrades entre els dies 4 de juny i 26 d'agost. Així mateix ha aprovat la normativa que el regula i ha establert que les peticions d'aigua per a aquest reg s'han de presentar abans del dia 16 de maig a les 13 hores, no admetent-se comandes d'aigua a disposició fora d`aquest termini.

Circular 2012 [pdf]