Convocatòria Juntes Generals

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 1 de juny de 2018 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2017 i aplicació del superàvit.

  3. Modificació, si es pertinent, de les Ordenances Fiscals núm. 9 i 14.

  4. Proposta d’ingrés de nous regants.

  5. Precs i preguntes.

Junta General Extraordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 1 de juny de 2018 a les 2/4 de 8 de la tarda en primera convocatòria i 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Modificació de l’article 28 de les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 9 d'abril de 2018

Joan Llaberia i Jové

President

Memòria i Compte de l’exercici 2017 [pdf]

Modificació Ordenança Fiscal núm. 9 [pdf]

Modificació Ordenança Fiscal núm. 14 [pdf]

Modificació article 28 de les Ordenances [pdf]