Reg d'Estiu 2018

La Junta de Govern ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 25 de juny i tindrà una durada de 9 setmanes d'1 hora per dret.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 4 de juny a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes d'aigua a disposició.

L’aigua deixada a disposició de la Comunitat servirà per a subministrar aigua extra, podent-se completar la dotació total fins a 5 hores d’aigua per hectàrea declarada, tal com estableix l’article 4 de les Ordenances. En el cas d’haver-hi més demanda de la disponible es prorratejarà amb les condicions que estableixi la Junta de Govern.

Peticions d'aigua fora del Reg d'Estiu: Per les setmanes compreses entre el 27 d’agost i 24 de setembre de 2018 fins a les 13,00 h de dos dilluns abans de la setmana a regar. Per la resta de setmanes, fins a les 13,00 h del divendres abans de la setmana a regar.

Podeu trobar tota la informació a la Circular Reg d'Estiu 2018 [pdf]