Sol·licituts d'aigua fora del reg d'estiu

Tal i com es va exposar en la circular sobre el "Prorrateig de l'aigua extra" no es pot demanar més aigua extra dins aquest any hidrològic.Totes les sol·licituts hauran de ser amb aigua corresponen als drets propis per aquest any hidrològic el qual acaba el 30 de setembre de 2018, es a dir, si ha sol·licitat ja tota l'aigua que li correspon pels drets que posseeix no en podrà sol·licitar més, malgrat que a l'oficina virtual ho pugui peticionar, en aquest cas la petició li serà denegada.

D’acord amb la Normativa General del Reg d’Estiu de 2018 el termini per sol·licitar l'aigua per les setmanes posteriors al reg d'estiu s'acaba el dia 13 d'agost per regar la setmana del 27 d'agost, el 20 d'agost per a regar la setmana del 3 de setembre, el 27 d'agost per a regar la setmana del 10 de setembre, el 3 de setembre per a regar la setmana del 17 de setembre i el 10 de setembre per a regar la setmana del 24 de setembre. A partir de l'1 d'octubre el termini per a sol·licitar l'aigua acaba el divendres a les 13.00 hores de la abans de la setmana que es vol regar.