Jornada Tècnica de Referència

Basses de reg. Quines responsabilitats tenim?

Al llarg dels darrers anys s’han dut a terme diferents actuacions en l’àmbit de la transformació i modernització dels regadiu basades en la implantació en el territori de diverses infraestructures. En la majoria de casos, aquestes infraestructures presenten les basses com un dels seus elements principals. Per altra banda, el Reglament del Domini Públic Hidràulic inclou específicament en el seu títol VII les responsabilitats i obligacions dels titulars de les basses. Addicionalment la legislació catalana preveu l’elaboració de Plans d’Autoprotecció per a determinades basses.

Tenint en compte aquests tres aspectes, en aquesta segona jornada sobre basses de reg organitzada conjuntament per Infraestructures.cat i l’Oficina del Regant del DARP, s’exposaran quines són aquestes responsabilitats i obligacions i els tràmits que cal dur a terme en relació amb les mateixes davant l’administració. Així mateix es comptarà amb la presència de diversos gestors de basses els quals n’exposaran les experiències en la seva gestió.

La Jornada està organitzada per Infraestructures.cat i l'Oficina del Regant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a l’Oficina del Regant: Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat) o a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: https://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt/

Documentació: Cartell informatiu