Taula del Siurana-Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes demana a l’ACA millores en la gestió de la Taula del Siurana-Riudecanyes

Reus, 25 de gener de 2019 .- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes comparteix les opinions expressades per l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp referents al desenvolupament de la Taula del Siurana-Riudecanyes en el requeriment d’una major imparcialitat en la seva gestió.

Entenem la dificultat que pot suposar documentar i exposar tota la informació necessària per al desenvolupament de les sessions programades. En aquest sentit, proposem la revisió del calendari de reunions proposat per tal que tots els participants puguin sol·licitar, analitzar i aportar tota la documentació que considerin oportuna. Així mateix, proposem la creació de grups de treball entre les parts i l’ACA que permetin preparar convenientment els continguts de les reunions de la Taula per tal que, amb posterioritat, en aquesta es pugui desenvolupar un debat documentat i enriquidor. Fins ara, la mecànica de funcionament de la Taula ho impedeix.

Requerim un canvi en la manera d’enfocar els continguts i els temes a tractar a la Taula i que s’abordi la problemàtica d’una forma global, amb una anàlisi conjunt de tots els recursos hídrics del Baix Camp i el Priorat, així com dels fonaments jurídic-administratius en què es fonamenten, i no tan sols del sistema Siurana-Riudecanyes.

Recordem que l’èxit d’aquesta Taula depèn de l’entesa de les parts que hi participen i que no hauria d’enfocar-se com un arbitratge sinó com un facilitador per part de l’ACA. La proposta que surti de la Taula ha de tenir el consens de tots, per poder fer-la efectiva.

També tornem a manifestar la nostra voluntat d’arribar a acords amb tots els actors, tant del Baix Camp com del Priorat, com ja hem demostrat en moltes oportunitats. Això implica partir de plantejaments objectius, sense apriorismes per cap de les parts, basant-se en informacions objectives i contrastables i per l’assumpció per part de l’ACA d’un paper exquisidament neutral orientat a facilitar el diàleg entre les parts, de manera que de les reunions de la Taula en sorgeixi una proposta acceptable per a tots els participants.

Continuem pensant que la Taula del Siurana-Riudecanyes és una bona oportunitat per arribar a acords que generin un marc estable per a la utilització dels recursos hídrics del Baix Camp i del Priorat, sempre que es desenvolupi des de la confiança entre tots els participants.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 3.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159