Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 31 de maig de 2019 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si és procedent, de l’acta de l’última Junta General

  2. Aprovació, si escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2018 i aplicació del superàvit.

  3. Aprovació, si és pertinent, de la Liquidació del Pressupost d’Inversions del Trienni 2016/2018.

  4. Proposta d’ingrés de nous regants.

  5. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 11 d'abril de 2019

Joan Llaberia i Jové

President


Documentació: Memòria, Liquidació Explotació exercici 2019 i Liquidació Pressupost d'Inversions pel Trienni 2016-2018