Millores en la gestió de l'aigua

La Comunitat de Regants millora la gestió de l'aigua amb una innovadora comporta a l'assut de Siurana.

Reus, 30 d’abril de 2019.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes continua millorant les seves infraestructures, amb la instal·lació d’una innovadora comporta de sortida de l’assut del Canal de Transvasament a Cornudella de Montsant, que ha suposat una inversió de 25.000 euros. Aquest equipament, desenvolupat per l’empresa australiana Rubicon i instal·lat per Riegos Iberia Regaber, permet implementar grans millores en la gestió del cabal d’aigua del riu Siurana.

El innovador dispositiu, amb tecnologia “tot en un” (la comporta disposa de mesurador de cabal i nivell, motorització, automatisme, alimentació solar, bateries i telecomunicacions), permet disposar d’informació detallada sobre el seu rendiment en temps real que permet reaccionar davant potencials incidències. A més, gràcies al software de telecontrol, la comporta pot treballar de forma remota a través d’un smartphone o des d’internet, sense necessitat de desplaçar-se a les instal·lacions. El dispositiu es pot programar per obrir i tancar-se automàticament, entregant un volum i cabal al riu constant i precís, fins i tot quan els nivells fluctuen.

La comporta oferirà informació del cabal del canal en temps real, amb una precisió del cabalímetre de ± 2,5%, així com la creació de gràfics, anàlisi de tendències i arxius històrics que permetran millorar i optimitzar la gestió de l’aigua.

El sistema Siurana-Riudecanyes, una aposta pel futur

La Comunitat ha invertit més de 15 milions d’euros en els darrers 20 anys per millorar les infraestructures i la xarxa que arriba als regants, reduint en un 15% les fuites d’aigua del sistema. La filosofia de la Comunitat passa sempre per treballar, de forma contínua, amb els seus membres per una major eficiència dels sistemes de rec, implementant processos d’automatització i afavorint l’estalvi d’aigua i el seu consum responsable. Totes les millores del sistema Siurana-Riudecanyes van encaminades a la reducció del consum de l’aigua necessària per al rec i l’optimització de la seva gestió.

a Comunitat de Regants abasteix les activitats agràries de més de 3.000 unitats familiars que es dediquen al cultiu de l’avellana i l’oliva.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 3.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.coms
Tel. 933425159