Posicionament de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes com a resposta a les afirmacions realitzades per la Plataforma pel Riu Siurana

La Comunitat de Regants respon a la Plataforma pel Riu Siurana

Reus, 15 de juliol de 2019.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant les afirmacions que realitza la Plataforma pel Riu Siurana, per la compareixença al Parlament de Catalunya en la Comissió de Medi Ambient el passat dia 3 de juliol, manifesta que:

  • Reiterem la voluntat de la Comunitat de Regants d’arribar a solucions satisfactòries per a tots els actors implicats. N’és una mostra la participació en un procés de concertació com és la Taula del Siurana-Riudecanyes, de caràcter voluntari i que requereix l’acord de la Comunitat per fer efectives les solucions proposades.
  • Des del nostre punt de vista, territorialitzar el conflicte, com ho fan determinades entitats, no contribueix a aportar solucions. Ben probablement, la solució al conflicte serà el resultat de diverses de les propostes que surtin de la Taula, però difícilment ho serà d’una sola. Caldrà arribar a compromisos de totes les parts i acceptar solucions més complexes de les que s’han apuntat fins avui.
  • La Plataforma pel Riu Siurana parteix d’una premissa i d’una dada falsa. En cap cas existeix l’obligació d’establir un cabal de 200 l/seg. com afirma la Plataforma. Cap autoritat competent ha presentat un estudi que estableixi el cabal ecològic i menys en els termes que estableix la Plataforma. En aquest sentit la Comunitat compleix escrupolosament amb la seva obligació de dotar d’un cabal regular al riu Siurana de 20 l/seg.
  • A més, cap dels estudis sobre cabal ecològic del riu Siurana que disposa la Comunitat avala com a cabal els 200 l/seg. que reclama la Plataforma. Al contrari, es considera que els 20 l/seg. que de forma regular aporta la Comunitat està dins del marge de cabal ecològic del riu, segons estudis d’experts independents.
  • La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes demana a la Plataforma i als grups ecologistes que siguin rigorosos en les seves afirmacions i que valorin la rellevància del Pantà de Siurana. Sense la seva capacitat reguladora el riu Siurana baixaria sec bona part de l’estiu. Només cal mirar les dades públiques de l’ACA sobre aportacions d’aigua al pantà al llarg d’aquests mesos i en els darrers anys. El pantà de Siurana és una garantia per a la supervivència d’aquest riu.
  • La Comunitat vol recordar que aquesta infraestructura, imprescindible per la seva capacitat reguladora i per dotar d’aigua al riu Siurana i als pobles de TOPOGRAPO, ha estat possible gràcies a l’esforç financer de les famílies de pagesos i dels municipis del Baix Camp.
  • La Comunitat demana a la Plataforma i a altres entitats que respectin el procés de la Taula, que prenguin consciència de la complexitat per fer una anàlisi equitatiu de tots els aspectes que s’hi tracten i que deixi d’interferir en la possibilitat d’arribar a acords forçant solucions unilaterals.
  • La Comunitat convida a la Plataforma pel Riu Siurana que faci un estudi seriós i a fons de l’ús de l’aigua a la ribera del riu Siurana, des de l’assut de derivació fins a la seva desembocadura al riu Ebre, i que permeti recollir tots els usos irregulars en l’explotació d’aquest valuós recurs a la zona del Priorat i que condicionen seriosament la seva supervivència.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 2.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Ivan Ferrer
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / iferrer@manifestacom.com
Tel. 933425159