La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes torna a la Taula del Siurana

L’organització de la Taula ha enviat la documentació que es presentarà en aquesta sessió amb temps suficient per al seu estudi

En aquesta sessió es tractarà de forma monogràfica les propostes de cabal ecològic per al riu Siurana.

Reus, 6 de març de 2020.- La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha confirmat als organitzadors que participarà en la sisena sessió de la Taula del Siurana-Riudecanyes, convocada pel pròxim 9 de març a la seu de la Delegació del Govern de Tarragona. La Comunitat va decidir abandonar provisionalment la Taula en la passada sessió després que els organitzadors enviessin la documentació de la reunió un dia abans de la seva celebració, fet que impossibilitava el seu estudi previ a la reunió.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes considera que s’han tingut present les demandes de la pròpia Comunitat i d’altres convocats, en rebre la documentació per a la reunió del 9 de març, el passat 27 de febrer, temps suficient pel treball previ a la sessió. El compliment d’aquesta reiterada petició no s’havia produït en cap de les reunions de Taula, imprescindible perquè el contingut tècnic limita la capacitat de debat en les sessions.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes celebra, a més, que aquesta sisena sessió se centri en la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per determinar el cabal ecològic del riu Siurana, atès que és l’organisme competent per establir-lo. La Comunitat es va queixar que en la passada sessió s’inclogués la temàtica del cabal ecològic del riu Siurana de forma tangencial, quan requereix un tractament específic a partir d’una sessió pròpia, com així estava previst al programa de sessions inicial proposat pel Departament de Territori.

D’altra banda, algunes entitats participants en la Taula han acusat la Comunitat de no complir amb el lliurament d’informació sol·licitada sobre els usos de l’aigua. En aquest sentit, insistim, i així ha de constar als registres pertinents, que la Comunitat va respondre a la petició de l’Agència Catalana de l’Aigua de forma immediata i, la Comunitat, no ha rebut cap requeriment per part de l’ACA d’aportar una informació diferent. Cal dir que alguns participants de la Taula demanen una informació no disponible per inexistent. A més, per la funció pública que té atorgada, la Comunitat de Regants està sotmesa i compleix escrupolosament amb el principi de transparència i disposa d’un Portal de Transparència a la seva Seu Electrònica on es pot comprovar la informació sol·licitada.

Sobre la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és una corporació de dret públic, constituïda l’any 1904 i adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l’aigua, d’acord amb els drets adquirits pels seus membres, del sistema Siurana-Riudecanyes. La Comunitat agrupa a 2.000 famílies del Baix Camp, dedicats fonamentalment als cultius de l’avellana i l’olivera i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l’àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.

Per més informació:
Frederic Duat / Guillem Gras
Comunicació - Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
fduat@manifestacom.com / guillem.gras@manifestacom.com
Tel. 933425159 / 629302419