Anunci de Subhastes

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 16 de gener de 2014 es realitzaran tres subhastes, a les 12:00, 12:30 i 13:00, procedint-se a l’alienació per subhasta d’un dret de reg en cadascuna d’elles.

El preu mínim de sortida és de 1.213,96 € i per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ del 20% (242,79 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a les tres subhastes. En cas de ser adjudicatari podrà participar en una de les següents subhastes d’aquest dia aportant un nou dipòsit del 20% (242,79 €). Si pel contrari no resulta adjudicatari de la primera o segona subhasta pot participar en la següent amb el dipòsit ja aportat.

Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de cap de les subhastes.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://www.pantaderiudecanyes.cat/?q=subhastes

Categoria: