Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 17 de març de 2013 a la 1 del migdia es procedirà a l’alienació per subhasta d’un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.167,86 € i per a poder participar en la subhasta s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ del 20 % (233,57 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de la subhasta.

Anunci

Categoria: