Convocatòria Junta General Ordinària (abril 2014)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 25 d'abril de 2014 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2013 i aplicació del superàvit.

  3. Aprovació, si es pertinent, de la Liquidació del Pressupost d’Inversions del Bienni 2012-2013.

  4. Aprovació, si es creu convenient, d’entrar a formar part com membre constituent de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants i nomenaments al respecte.

  5. Proposta d'ingrés de nous regants.

  6. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 26 de maig de 2014
Josep Maria Salvat i Llauradó
President
Memòria 2013 [pdf]
Esborrany Estatuts Associació Catalana de Comunitats de Regants [pdf]

Categoria: