Estat dels embassaments

Amb les últimes pluges dels dies 30 de març i 3 d'abril passats hem assolit un nivell superior al 90 % de la capacitats dels embassaments. En concret, avui, a Riudecanyes tenim 4,903 Hm³, es a dir un 92,1% de la seva capacitat màxima i a poc més d'1 m de cota per a que es sobreeixeixi, a Siurana tenim 12,061 Hm³, el 98,7% i en el conjunt del Sistema Siurana-Riudecanyes tenim embassats 16,964 Hm³ d'un màxim de 17,540 Hm³, es a dir estem al 96,7% de la capacitat total del sistema. Ara fa un any teniem volums similars, tot i així, estem un 53% per sobre de la mitjana del sistema a dia d'avui i segons la franja que va des de 1972, entrada en servei de Siurana, fins a avui.

Amb aquests volums embassats tenim garantit al 100% el reg i l'abastament d'aquest estiu 2014 i en un percentatge molt elevat el del 2015.

Categoria: