Constituïda l'Associació Catalana de Comunitats de Regants

El passat dia 9 de maig es va constituir l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS DE REGANTS en el marc de la II Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya celebrada a Girona.

La nostra Comunitat de Regants n'és una de les Comunitats constituents de l'esmentada associació.

Dins la Junta Directiva hi ha d'haver 2 representants de Girona, 2 representants de Tarragona, 3 representants de Lleida, 1 representant de l'Alt Pirineu, 2 representants de les Terres de l'Ebre, 1 representant de Barcelona i 1 de la Catalunya Central.

Entre els membres elegits per a la Junta Directiva en representació de Tarragona hi ha el representant de la nostra Comunitat, el Sr. Miquel Àngel Prats i Fabra.

Article "L’Associació Catalana de Comunitats de Regants, un instrument dels regants i pels regants (Ramon Lletjos i Castells)"

Foto Entitats Constituents

Categoria: