Anunci de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 1 de setembre de 2014 es realitzarà una subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta d'un dret de reg.

El preu mínim de sortida és de 1.053,50 € i per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la primera subhasta, un dipòsit previ del 20% (210,70 €) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta.

Aquest dipòsit serà retornat en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu la pàgina web http://www.pantaderiudecanyes.cat/?q=subhastes

Categoria: