Convocatòria Junta General Ordinària (novembre 2014)

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 28 de novembre de 2014 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona, en el nostre local social del Carrer de Vallroquetes, núm. 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la última Junta General.

  2. Aprovació, si s'escau, de les Ordenances Fiscals 15 i 16.

  3. Aprovació, si es creu convenient, de les modificacions de les Ordenances Fiscals 9, 11 i 12.

  4. Aprovació, si es pertinent, del Pressupost del Compte d'Explotació i de les Taxes i Preus Públics per a l’exercici 2015.

  5. Proposta d'ingrés de nous regants.

  6. Precs i preguntes.

S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

Reus, 24 d'octubre de 2014
Josep Maria Salvat i Llauradó
President

Ordenança Fiscal 15 [pdf]
Ordenança Fiscal 16 [pdf]
Modificacions Ordenances Fiscals [pdf]
Pressupost compte d'Explotació i Taxes i Preus Públics per l'exercici 2015 [pdf]

Categoria: