Anuncis de subhasta

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el proper dia 10 de novembre de 2014 es realitzaran quatre subhastes.

Primera subhasta a les 12:00 hores, procedint-se a l’alienació per subhasta de 1 dret de reg dividit en 1 lot:

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu l'anunci de subhasta [pdf]

Segona subhasta a les 12:30 hores, procedint-se a l'alienació per subhasta de 4 drets de reg dividits en 2 lots:

LOT 1 - 2 dret de reg - Preu de sortida 2.107,00 € (Dipòsit previ 421,40 €).

LOT 2 - 2 dret de reg - Preu de sortida 2.107,00 € (Dipòsit previ 421,40 €).

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu l'anunci de subhasta [pdf]

Tercera subhasta a les 13:00 hores, procedint-se a l'alienació per subhasta de 2 drets de reg dividits en 2 lots:

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

LOT 2 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu l'anunci de subhasta [pdf]

Quarta subhasta a les 13:30 hores, procedint-se a l'alienació per subhasta de 3 drets de reg dividits en 2 lots:

LOT 1 - 1 dret de reg - Preu de sortida 1.053,50 € (Dipòsit previ 210,70 €).

LOT 2 - 2 dret de reg - Preu de sortida 2.107,00 € (Dipòsit previ 421,40 €).

Per més informació i condicions de la mateixa, consulteu l'anunci de subhasta [pdf]

Per a poder participar en les subhastes s’ha d’efectuar, fins a 1 hora abans de la subhasta, un dipòsit previ (20% del preu de sortida) a les oficines de la Comunitat de Regants. Aquest dipòsit li dona dret a participar a la subhasta. Si el licitador efectua el dipòsit per un lot d'import superior i no es queda com adjudicatari podra participar en els següents del mateix import o import inferior, si es queda com adjudicatari i vol participar en els següents caldrà fer un nou dipòsit previ en aquell moment.

Aquests dipòsits seran retornats en cas de no ser l’adjudicatari de cap de la subhasta.

Categoria: