Certificats

Comprovar certificat

Per comprovar la veracitat d'un certificat expedit mitjançant l'oficina virtual pot indicar a continuació el codi que figura al peu del document i comparar amb el que figura al nostre servidor.

Codi