Reg d'Estiu

Reg d'Estiu 2020

La Junta de Govern, d'acord amb l'establert a l'article 20 de les Ordenances i a l'empara de l'article 81.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el pròxim dia 8 de juny i tindrà una durada de dotze setmanes de 2 hores per dret.

Prorrateig de l'aigua extra

D’acord amb el paràgraf segon de la Normativa General del Reg d’Estiu de 2018 s’ha hagut de procedir a prorratejar l’aigua extra donat que ha superat l’aigua deixada a disposició.

Disponibilitat d'aigua de reg degut al nivell de reserves

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les ordenances, i donada la situació dels embassaments, ha acordat que mentre no variï substancialment el nivell d'aigua disponible als embassaments només es podran demanar 3 hores d'aigua per dret i sempre a compte de la que pugui correspondre en el reg d'estiu de 2018. Així mateix, només es podrà utilitzar la mateixa proporció per a l'aigua de concessió administrativa, és a dir 1/8 de la concessió màxima.

Ultima setmana del reg d'Estiu 2017

Aquesta setmana és l'última del Reg d'Estiu.

Recordar que els terminis per sol·licitar l'aigua són:

  • Per les setmanes compreses entre el 28 d’agost i 25 de setembre de 2017 fins a les 13.00 h de dos dilluns abans de la setmana a regar.

Oficina tancada

Una vegada finalitzat el termini per sol·licitar l'aigua per aquest reg d'estiu i per tal de poder confeccionar les distribucions de la mateixa, l'oficina romandrà tancada al públic des del dilluns dia 15 de maig de 2017 a les 13 hores fins al dilluns dia 29 de maig de 2017 a les 9 hores.

Reg d'estiu 2017

La Junta de Govern ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 5 de juny i tindrà una durada de 12 setmanes.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 15 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes amb aigua a disposició.

Oficina tancada

Una vegada finalitzat el termini per sol·licitar l'aigua per aquest reg d'estiu i per tal de poder confeccionar les distribucions de la mateixa, l'oficina romandrà tancada al públic des del dimarts dia 17 de maig de 2016 a les 13 hores fins al dilluns dia 30 de maig de 2016 a les 9 hores.

Reg d'estiu 2016

La Junta de Govern ha acordat que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 6 de juny i tindrà una durada de 12 setmanes.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 17 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes amb aigua a disposició.

Horari d'atenció al públic de l'oficina

Els dies 18 i 19 de maig de 2015 l'oficina restarà oberta al públic de 9:00 a 13:00 h

Del dia 19 a les 13:00 h fins el dia 1 de juny de 2015 a les 9:00 i per tal de poder confeccionar les distribucions de l'aigua del Reg d'Estiu, l'oficina romandrà tancada al públic.

Reg d'estiu 2015

La Junta de Govern va acordar que la temporada del Reg d'Estiu començarà el proper dia 8 de juny i tindrà una durada de 12 setmanes.

El termini per a sol·licitar l'aigua per aquesta temporada s'acaba el dia 19 de maig a les 13 hores, per a totes les peticions, arribin pel mitja que arribin. A partir d'aquell moment no s'acceptaran comandes amb aigua a disposició.

Pàgines

Subscriure a RSS - Reg d'Estiu