Licitació/Obres

Error en anunci licitació ELOC-2016-0001

Havent-se detectat un error en la fórmula de valoració de l'oferta econòmica, aquesta s'ha corregit i substituït en l'Annex 6 - Criteris d'adjudicació [pdf] del plec de clàusules.

Anunci de licitació d'obra

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ha obert concurs públic de licitació d'obra en tramitació ordinaria i procediment negociat amb publictat que podeu trobar a l'apartat de Licitacions obertes del perfil del contractant.

Obres / ELOC-2016-0001

Obres compreses en el Projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i Renovació de canonada de diferents ramals derivats (TM de Riudoms)

Tipus de contracte Obres
Estat Licitació tancada
Codi d'expedient ELOC-2016-0001
Data de publicació 1 de juliol de 2016
Descripció

Inici obres compreses en l'expedient ELOC-2015-0001

Una vegada adjudicat el contracte per les obres compreses en el projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou mitjançant resolució d'ajudicació definitiva de data 30 d'octubre de 2015 a l'empresa AGROVIAL, SA i signat el contracte el dia 31 d'octubre de 2015, s'han iniciat les obres, amb una previsió d'execució, segons projecte de 3 mesos.

Acta Mesa de Contractació i Adjudicació Provisional

Acta de la Mesa de Contractació del dia 7 d'octubre de 2015 per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació de l'expedient ELOC-2015-0001.

Acta Mesa de Contractació

Acta de la Mesa de Contractació del dia 1 d'octubre de 2015 per a l'Obertura i avaluació del sobre B de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Convocatòries Mesa de Contractació

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Obertura i qualificació sobre B [pdf] i per a l'Obertura, qualificació sobre C i proposta d'adjudicació [pdf] de l'expedient ELOC-2015-0001.

Acta Mesa de Contractació

Acta de la Mesa de Contractació del dia 23 de setembre de 2015 per a l'Avaluació del sobre A de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Convocatòria Mesa de Contractació

S'informa que s'ha convocat la Mesa de Contractació per a l'Avaluació del sobre A [pdf] de l'expedient ELOC-2015-0001.

A la pàgina http://pantaderiudecanyes.cat/?q=perfilcontractant/obres/ELOC-2015-0001 podeu trobar tota la informació de l'expedient

Obres / ELOC-2015-0001

Obres compreses en el Projecte d'automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou (TM Reus)

Tipus de contracte Obres
Estat Licitació Oberta
Codi d'expedient ELOC-2015-0001
Data de publicació 21 d'agost de 2015
Descripció Automatització d'una part de la Séquia de Salou i renovació de canonada del ramal derivat de P-2BIS de Salou
Presupost de licitació estimat

Pàgines

Subscriure a RSS - Licitació/Obres