Entrada en servei d’obres

En data 8 de juny de 2020 s’han posat en funcionament les obres d’Automatització d’una part de la sèquia de Salou i renovació de la canonada de diferents ramals derivats al TM de Riudoms, compreses dins l’ajut a l’empara de l’Ordre d’ajuts ARP/56/2018, de 4 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Aquestes obres han estat cofinançades, a banda de la Comunitat de Regants, per la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, PDR.cat 2020.