Estat dels embassaments

Riudecanyes

Percentatge de volum embassat 2.73%
Volum embassat 0.146 hm3
Cota 194.67 m

Cota màxima: 219.50 m

Volum màxim: 5.322 hm3

Siurana

Percentatge de volum embassat 3.18%
Volum embassat 0.388 hm3
Cota 453.89 m

Cota màxima: 485.90 m

Volum màxim: 12.218 hm3

Sistema

Percentatge de volum embassat 3.04%
Volum embassat 0.534 hm3

Volum màxim: 17.54 hm3