Estat dels embassaments

Riudecanyes

Percentatge de volum embassat 4.74%
Volum embassat 0.252 hm3
Cota 196.4 m

Cota màxima: 219.50 m

Volum màxim: 5.322 hm3

Siurana

Percentatge de volum embassat 4.62%
Volum embassat 0.565 hm3
Cota 455.78 m

Cota màxima: 485.90 m

Volum màxim: 12.218 hm3

Sistema

Percentatge de volum embassat 4.66%
Volum embassat 0.817 hm3

Volum màxim: 17.54 hm3