Possible reg d’emergència per l’Estiu 2023

Des de la Junta de Govern, juntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estem estudiant possibles alternatives viables per a poder donar algun reg d’emergència per tal de poder salvar plantacions, bàsicament la dels avellaners.

Hem cursat sol·licitud al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per dur a terme dues obres d’urgència, el buidat total del Pantà de Riudecanyes (una setmana de reg) i la utilització de l’aigua de la depuradora de Reus. Les dues mitjançant bombaments.

Per tal d’avançar en la gestió, en cas que es pugui dur a terme aquest subministrament, poden fer arribar la seva comanda abans de les 13 hores del dia 4 de juliol, per un dels següents mitjans:

  • Oficina Virtual: https://oficinavirtual.pantaderiudecanyes.cat/ (Recomanat)
  • Aplicació per Android/iOS: CRP Riudecanyes (Recomanat)
  • WhatsApp al 646 831 753.
  • Correu electrònic a correu@pantaderiudecanyes.cat
  • Presencialment a les nostres oficines amb el full de comanda en paper (que ha estat enviat per correu ordinari).

Donat que no sabem el nombre de setmanes que es podran subministrar ni les dates exactes, preguem estiguin amatents a les nostres xarxes socials, a l’e-Agora i a la nostra pàgina web:  www.pantaderiudecanyes.cat

En quant a les peticions, només espodrà sol·licitar 1 hora per dret en propietat, sense possibilitat de demanar aigua extra, ni de deixar-ne a disposició.

Cal remarcar que l’aigua subministrada des de l’Embassament de Riudecanyes tindrà les característiques habituals, mentre que en cas que puguem subministrar d’altra posteriorment, provindrà de la depuradora de Reus i per tant es tractarà d’aigua clorada, que segons normativa, només serà apta per al reg de llenyosos, sense entrar en contacte amb productes que es consumeixin crus.

Així mateix, per tal de poder atendre millor aquesta situació d’emergència, es recomana que tothom que tingui altres mitjans per a poder dotar d’aigua a les seves plantacions, en la mesura del possible, no faci la sol·liciti d’aigua d’aquesta Comunitat de Regants per tal de garantir que aquesta arribi a aquells que no disposin d’altre font de subministrament.

Altrament la Junta de Govern, en reunió de 19 de juny, va acordar per unanimitat no efectuar el cobrament de la taxa per metre cúbic subministrat als regants que utilitzin aquesta aigua.

Es podran fer les següents tries amb el corresponent cost:

  • Tria diürna: 2 €/hora i setmana amb un mínim de 10 €/setmana.
  • Tria dies concrets: 3,20 €/hora i setmana amb un mínim de 16 €/setmana.
  • Subministrament alternat: 18,50 € per cada vegada que s’obri la presa.