Disponibilitat d’aigua de reg degut al nivell de reserves (Campanya 2021/2022)

La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en virtut dels articles 20 i 23 de les ordenances, i donada la situació dels embassaments, ha acordat que mentre no variï substancialment el nivell d’aigua disponible als embassaments només es podran demanar 8 hores d’aigua per dret i sempre a compte de la que pugui correspondre en el reg d’estiu de 2022. 

Així mateix, només es podrà utilitzar la mateixa proporció per a l’aigua de concessió administrativa, és a dir 1/3 de la concessió màxima.